Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on sätestada eeskirjad, mis reguleeriksid Teilt hangitavate ja Teie poolt edastatud isikuandmete (näiteks e-posti aadress uudiskirja saamiseks, Teie poolt edastatud isikuandmed vaidluste lahendamiseks, erinevates kampaaniates osalemiseks edastatud isikuandmed, meie koostööpartnerite kontaktisikute kontaktandmed jne) meiepoolset kasutamist. Suhtume Teie privaatsusesse ja isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt. Kõigi isikuandmete kaitsega seotud vaidluste osas kehtivad TTK Kultuurikeskus OÜ (edaspidi Kvartal) privaatsuspoliitika põhimõtted ja isikuandmete kaitse seaduse sätted. Kvartal lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks Te olete meile nõusoleku andnud või vajadusel seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Teil on õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid, mida olete meile edastanud. Teie isikuandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides.

Uudiste edastamine

Kvartal säilitab Teie e-posti aadressi uudiskirjade edastamiseks tähtajatult või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui Te ei soovi enam uudiskirja saada ja soovite oma isikuandmete kustutamist, palume saata sellekohase avalduse e-posti aadressile kvartal@kvartal.com.ee. Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei jõustu tagasiulatuvalt.

Kvartal kasutab uudiskirjade saatmiseks SendSmaily platvormi, kus sinu e-posti aadress on turvaliselt hoitud. SendSmaily ei jaga Sinu e-maili ei jaga sinu e-posti aadressi kellegi teisega, peale Kvartali. Tutvu Sendsmaily privaatsuspoliitikaga (ENG).

Kodulehekülg

Teil on õigus kasutada Kvartali kodulehekülge oma isikuandmeid avaldamata. Kui külastate meie kodulehte, salvestuvad automaatselt vaid üldised andmed (näiteks külastuse kuupäev ja aeg, mida täpsemalt kodulehelt otsisite, info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta), mida ei kasutata isiku tuvastamiseks. Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes Kvartali veebilehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Jätame endale õiguse kasutada üldist informatsiooni statistilistel eesmärkidel.

Veebilehe kasutamisel nõustud, et me kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida võib salvestada veebilehekülje külastaja kõvakettale. Küpsistes sisalduv informatsioon lihtsustab veebilehel liikumist ja võimaldab teha veebileheküljel personaalseid seadistusi. Selle teabe abil saame pakkuda Sulle paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne. Just nendel põhjustel kasutab Kvartal küpsiseid ka oma koduleheküljel. Loomulikult võite ära hoida küpsiste salvestuse oma kõvakettale, muutes oma brauseri seadistusi. Kuidas seda teha, leiate oma brauseritootja kasutusjuhendist. Sel juhul ei paiguta veebisait teie veebilehitsejasse ühtegi alalist küpsist (püsiküpsist), välja arvatud need, mida me kasutame veebisaidi liikluse analüüsimiseks. Kui otsustate küpsiseid mitte lubada, siis me ei saa tagada veebisaidi kõikide funktsioonide toimimist.

Meie veebilehel kasutab küpsiseid ka väline veebiteenuse pakkuja Google Analytics, mis on veebikasutuse analüüsitööriist ja mis kogub teavet veebilehe kasutuse kohta. Näiteks kogutakse teavet kasutaja riist- ja tarkvara ning lehekülgede sirvimise ja neil viibitud aja kohta. 

Turvakaamerad

Kvartalis kasutatakse kaameraid eesmärgiga tagada Kvartali töötajate, klientide ning vara kaitse ja turvalisus. Seega külastades Kvartalit, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Turvakaamerate kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega keskuse välisustel. Kaamerapilti jälgivad reaalajas 24 h ööpäevas Viking Security AS töötajad.

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil kahjustamata keskuse töötajate ning külastajate huve. Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Kvartali õigustatud huvi töötajate, klientide ja vara kaitse ning turvalisuse tagamine.

Kvartalisse on paigaldatud 114 kaamerat. Neist enamus on sisekaamerad, mis asuvad keskuse kõikide korruste üldaladel, II korruse tualettides (suunatuna kätepesualale) ning samuti on kasutuses välikaamerad. 

Jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs turvakaamerate salvestistele on piiratud Kvartali töötajatega, kes vajavad ligipääsu salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega ning keskuses turvateenust osutava ettevõtte Viking Security AS-iga.

Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt neli nädalat.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage sellekohane taotlus Kvartali keskuse ärijuhile. Avalduses palun kirjeldage võimalikult täpselt aega ja kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. Kvartalil puudub kohustus igal juhul ja alati koopia väljastamise taotlus rahuldada. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik kolmandad isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

Kvartali territooriumil toimunud õigusrikkumiste korral on politseil õigus turvasalvestisi originaalkujul välja nõuda ning Kvartal on kohustatud need politseile esitama.

Avalikud üritused

Kvartalis toimuvaid avalikke üritusi jäädvustatakse kas video- või fotokaameraga ning salvestatud pilte avaldatakse sotsiaalmeedias ja Kvartali kodulehel. Filmimisest/fotole jäämisest on võimalik keelduda andes sellest filmi tegijale/fotograafile koheselt teada või paludes pildi eemaldamist andes sellest märku e-posti aadressil kvartal@kvartal.com.ee.

Kui Teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi või soovite edastada tagasisidet, saate seda teha e-posti aadressil kvartal@kvartal.com.ee.